MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -1
  • -1

खालीलपैकी कोणती राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज करण्याची पद्धती नाही ? 1) उत्पादन पद्धती 2) आयात-निर्यात पद्धती 3) उत्पन्न पद्धती 4) खर्च पद्धती

admin
  • 0
  • 0

आकाशातील इंद्रधनुष्य कशामुळे तयार होते ? 1) सूर्यप्रकाशाचे धुळीकणामुळे व्यतिकरण 2) सूर्यप्रकाशाचे पावसाच्या थेंबामुळे विवर्तन 3) सूर्यप्रकाशाचे पावसाच्या थेंबामुळे अपस्करण 4) सूर्यप्रकाशाचे धुळीकणामुळे विकरण