MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

प्रेरणाला निश्चित आठवते की,मागील वर्षी जुनपूर्वी परंतु फेब्रुवारीनंतर झाली होती.सिमरणला निश्चित आठवते की,मागील वर्षी परीक्षा सप्टेंबरपूर्वी परंतु एप्रिलनंतर झाली होती.तर मागील वर्षी नेमक्या कोणत्या महिन्यात परीक्षा झाली होती? 1) ऑक्टोम्बर 2) जानेवारी 3) ...