MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -1
  • -1

एका कुटुंबात दोनच मुले असावीत असे राष्ट्रीय लोकसंख्या विषयक धोरण केव्हा जाहीर झाले? 1) 1976 2) 1991 3) 2000 4) 2001