MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

खालील विधाना पैकी योग्य विधाने ओळखा? 1) सामान्यनामांपैकी पदार्थवाचक नाम एकवचनी असते 2) विशेषनाम व भाववाचक नाम ही एकवचणीच असतात 3) दोन्ही विधाने बरोबर 4) दोन्ही विधाने चूक