MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 2
  • 2

एक व्यक्ती उत्तेरेकडून तोंड करून उभी आहे आता ती घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने 180° वळते नंतर ती परत काट्याच्या दिशेने 225° वळते. तर त्याचे तोंड सध्या कोणत्या दिशेला आसेल? 1) वायव्य 2) ईशान्य ...