MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 1
  • 1

प्रत्येक मनुष्याला दररोज सरासरी श्वसनाद्वारे किती हवा श्वसन केली जाते ? 1) 1 किलो 2) 10-20 किलो 3) 15-22 किलो 4) 100 लिटर

admin
  • 0
  • 0

भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजताना कोणता कालखंड हे वर्ष’ मानले जाते ? 1) 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2) 1 ऑक्टोबर ते 30 सप्टेंबर 3) 1 जुलै ते 30 जून 4) 1 ...