MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

भीमबेटका, आदमगड, प्रतापगड, मिर्झापुर ही कलात्मक गुहाचित्रासाठी प्रसिद्ध स्थळे कोणत्या कालखंडातील आहेत? 1) अश्मयुगीन काळ 2) मध्याश्मयुगीन काळ 3) नवाश्मयुगीन काळ 4) ताम्रपाषाणयुगीन काळ

admin
  • 0
  • 0

जगातील 4 प्रमुख प्राचीन संस्कृतीपैकी सर्वात प्राचीन संस्कृती कोणती आहे? 1) मेसोपोटेमिया संस्कृती 2) संस्कृती 3) सिंधू संस्कृती 4) चीन संस्कृती

admin
  • 0
  • 0

वर्धमान महावीर यांना कैवल्यप्राप्ती खालीलपैकी कोणत्या वृक्षाखाली झाली? 1) वड 2) पिंपळ 3) साल 4) साग