MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात बेसॉल्ट खडकाची जाडी सर्वांत जास्त आहे? 1) दक्षिण 2) पश्चिम 3) मध्य 4) उत्तर