MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

संगीता व तिची आई यांच्या वायांचे गुणोत्तर 3:11 आहे त्यांच्या वयातील फरक 24 वर्ष आहे तर संगीताचे सड्यावर वय किती? 1) 9 2) 23 3) 22 4) यापैकी नाही