MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -2
  • -2

1857 च्या उठावाच्या वेळी कानपूरचे नेतृत्व कोणी केले? 1) तात्या टोपे 2) झाशीची राणी लक्ष्मीबाई 3) नानासाहेब पेशवे 4) कुरवसिंह