admin
  • 0

वनस्पती वर्गीकरणातील खालीलपैकी पायाभूत घटक कोणता ?

  • 0

वनस्पती वर्गीकरणातील खालीलपैकी पायाभूत घटक कोणता ?

1) जीनस
2) कुळ
3) ऑर्डर
4) स्पीशीज

Related Questions

  1. प्रजाती ( इंग्रजी : species, species ) ही जीवांच्या जैविक वर्गीकरणातील सर्वात मूलभूत आणि सर्वात खालची श्रेणी आहे . जैविक दृष्टीकोनातून, अशा जीवांच्या समूहाला एक प्रजाती म्हणतात, ज्यामध्ये एकमेकांसोबत संतती निर्माण करण्याची क्षमता असते आणि ज्यांच्या मुलांमध्ये स्वतः मुलांना जन्म देण्याची क्षमता असते. उदाहरणार्थ, लांडगा आणि सिंह एकमेकांशी सोबती करू शकत नाहीत, म्हणून त्यांना स्वतंत्र प्रजाती मानले जाते. घोडा आणि गाढव संतती उत्पन्न करू शकतात (याला खेचर म्हणतात ), परंतु खेचर पुढील संतती सहन करण्यास असमर्थ असल्याने, घोडे आणि गाढव देखील स्वतंत्र शर्यत मानले जातात. उलट कुत्राते खूप भिन्न आकारात आढळतात, परंतु कोणत्याही नर कुत्र्याला आणि मादी कुत्र्याला संतती असू शकते जी स्वतःहून पुढील संतती निर्माण करण्यास सक्षम असतात. म्हणून सर्व कुत्रे, जातीची पर्वा न करता, जैविक दृष्ट्या एकाच प्रजातीचे सदस्य मानले जातात.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse