admin
  • 0

180 मीटर लांबीची एक रेल्वेगाडी 162 किलोमीटर इतक्या वेगाने प्रवास करीत असल्यास ती तिच्या मार्गातील एका बोगदा 20 सेकंदात ओलांडून जाते तर त्या बोगद्याची लांबी किती.

  • 0

180 मीटर लांबीची एक रेल्वेगाडी 162 किलोमीटर इतक्या वेगाने प्रवास करीत असल्यास ती तिच्या मार्गातील एका बोगदा 20 सेकंदात ओलांडून जाते तर त्या बोगद्याची लांबी किती.

1) 270 मीटर
2) 720 मीटर
3) 330 मिटर
4) 810 मीटर

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse