admin
  • -4

खालीलपैकी कोणता घटक भारताच्या वायव्य भागात हिवाळ्यात पाऊस पडण्यास कारणीभूत ठरतो?

  • -4

खालीलपैकी कोणता घटक भारताच्या वायव्य भागात हिवाळ्यात पाऊस पडण्यास कारणीभूत ठरतो?

1) प्रत्यावर्त
2) मान्सूनची माघार
3) पश्चिमी चक्रवात
4) नैऋत्य मान्सून वारे

Related Questions

  1. योग्य उत्तर आहे: पश्चिमी चक्रवात

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse