admin
  • -2

राज्यातील औद्योगिक विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण ?

  • -2

राज्यातील औद्योगिक विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण ?

1) मुंबई-सातारा-पुणे
2) मुंबई-पुणे-नाशिक
3) मुंबई -पुणे -नागपूर
4) पुणे- सातारा – नाशिक

Related Questions

  1. योग्य उत्तर आहे: मुंबई-पुणे-नाशिक

    • -4
Leave an answer

Leave an answer

Browse